Рали Стари Столици 2019

Настаняване

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен

****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

Гранд Хотел Шумен ****

 

гр. Шумен  
пл.Оборище 1
тел: 00 359 54 80 00 03
тел. / факс: 054/80 00 03
мобилен: 088 71 66 188
e-mail: office@hotel-shumen.com

©2013