Рали Стари Столици 2019

ДВЕТЕ НУЛИ СПРЯХА НА ОМУРТАГОВИЯ МОСТ

Премеждие във втория специален етап „Велики Преслав” имаха форлойферите с двете нули. Техния Опел Корса спря в района на Омуртагов мост. Скоростния лост просто останал в ръцете на пилота Симеон Христов. Момчетата опитват да възстановят автомобила и евентуално да продължат участието си.

©2013