Рали Стари Столици 2019

Бюлетин № 1

Във връзка с провеждането на автомобилно състезание по планинско изкачване „Мемориал Валерий Великов 2015“, 04-05.04.2015 г.
Сметката на организатора за превеждане на такса участие е:

BG31 IORT 8006 4000 7010 01
BIC: IORT BGSF

Банка: ИНВЕСТБАНК АД клон Шумен
Титуляр на сметката: Димитър Стоянов Георгиев

©2013